Dyrekcja szkoły

mgr Marcin Szewczyk - dyrektor Rajskiej Szkoły,
mgr Marta Jankowska - wicedyrektor Rajskiej Szkoły,
mgr Anastazja Olszewska-Nosal - wicedyrektor Rajskiej Szkoły,

Przyjmowanie stron po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie:
Nr telefonu: 793 218 303
Adres Email: sekretariat@rajskaszkola.pl