KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

2023 rok

• 4 września (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
• 13 października (piątek) – pierwsze cztery lekcje zgodnie z planem, następnie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• 1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych
• 2, 3 listopad (czwartek, piątek) - dzień wolny od zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
• 10 listopada (piątek) – cztery lekcje zgodnie z planem oraz uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
• 22 grudnia (piątek) – wigilie klasowe
• 23 grudnia – 1 stycznia– zimowa przerwa świąteczna

2024 rok

• 1 stycznia – Nowy Rok
• 1 lutego – koniec pierwszego semestru
• 12 – 25 lutego – ferie zimowe
• 28 marca – 2 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
• maj – Egzamin Ósmoklasisty, świetlica – termin ustali dyrektor CKE
• 30 kwietnia (wtorek) – cztery lekcje zgodnie z planem, apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja
• 1 maj (środa) – Święto Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
• 2 maj (czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
• 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
• 30 maja (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
• 31 maja (piątek) - dzień wolny od zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
• 21 czerwca – zakończenie roku szkolnego, Rajski Piknik

Stowarzyszenie Rajska Szkoła jako organ prowadzący oraz Dyrekcja Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarium.

*zgodnie z obowiązującymi przepisami z puli dni dyrektorskich, na obecny rok szkolny zostały do wykorzystania 2 dni.

ZEBRANIA I RADY PEDAGOGICZNE:

Zebranie z Rodzicami:

7 wrzesień
0-3 SP – 15:30
4-8 SP – 18:00

Spotkania indywidualne:

14 grudzień – Dzień Otwarty dla Rodziców
0-3 SP – 16:00 – 17:00
4-8 SP – 18:00 – 19:00

16 maj – Dzień Otwarty dla Rodziców ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przewidywanych ocen niedostatecznych; 0-3 SP – 16:00 – 17:00
4-8 SP – 18:00 – 19:00

Zespoły wychowawcze

Rady Pedagogiczne

13:20-14:20 – klasy 0-3
14:20-15:20 – klasy 4-8

18 kwiecień

13:20-14:20 – klasy 0-3
14:20-15:20 – klasy 4-8

- 7 wrzesień – Rada Pedagogiczna
- 14 grudzień – Rada Pedagogiczna
- do 14 grudnia przewidywane oceny niedostateczne
- 1 luty – Rada Pedagogiczna; koniec semestru pierwszego
- 16 maj – Rada Pedagogiczna
- do 12 czerwca wystawienie ocen końcoworocznych
- 13 czerwiec – Rada Pedagogiczna

Akademie:

1. Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej – D. Hełdak, U. Kuklicz
2. Akademia z okazji Święta Niepodległości – A. Nosal, P. Wiesner
3. Jasełka lub koncert kolęd – M. Kawałko(0-3), M. Jurowska(4-8)
4. Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka - klasy 0-3
5. Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – J. Okoń, K. Pilawa
6. Akademia z okazji Dni Mamy i Taty – klasy 0-3 – analogicznie jak w latach poprzednich – klasy 0, klasy 1, klasy 2, klasy 3 – dni i godziny do ustalenia
7. Dni Patrona – maj – Dyrekcja Szkoły