KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

2022 rok

• 1 września (czwartek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
• 14 października (piątek) – pierwsze cztery lekcje zgodnie z planem, następnie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• 31 październik (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
• 1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych
• 2 listopada (środa) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
• 10 listopada (czwartek) – cztery lekcje zgodnie z planem oraz uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
• 11 listopada (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
• 22 grudnia (czwartek) – wigilie klasowe
• 23 grudnia – 1 stycznia– zimowa przerwa świąteczna

2023 rok

• 1 stycznia – Nowy Rok
• 6 stycznia (piątek) – Trzech Króli –dzień wolny od zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
• 26 styczeń - koniec pierwszego semestru
• 30 stycznia – 12 lutego – ferie zimowe
• 6 – 11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
• maj – Egzamin Ósmoklasisty, świetlica – termin ustali dyrektor CKE
• 28 kwietnia (piątek) – cztery lekcje zgodnie z planem, apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja
• 1 maj – Święto Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
• 2 maj (wtorek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
• 3 maja (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć i opiekuńczo-wychowawczych
• 8 czerwca (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
• 9 czerwca (piątek) - dzień wolny od zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
• 23 czerwca – zakończenie roku szkolnego, Rajski Piknik

Stowarzyszenie Rajska Szkoła jako organ prowadzący oraz Dyrekcja Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarium.

*zgodnie z obowiązującymi przepisami z puli dni dyrektorskich, na obecny rok szkolny został do wykorzystania 1 dzień.

ZEBRANIA I RADY PEDAGOGICZNE:

Zebranie z Rodzicami:

• 8 września
0-3 SP – 15:30
4-8 SP – 18:00

Spotkania indywidualne:

• 15 grudnia – Dzień Otwarty dla Rodziców
0-3 SP – 16:00 – 17:00
4-8 SP – 18:00 – 19:00

• 18 maja – Dzień Otwarty dla Rodziców ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przewidywanych ocen niedostatecznych;
0-3 SP – 16:00 – 17:00
4-8 SP – 18:00 – 19:00

Zespoły wychowawcze

17 listopada
13:00-14:00 – klasy 0-3
14:00-15:00 – klasy 4-8

20 kwietnia
13:00-14:00 – klasy 0-3
14:00-15:00 – klasy 4-8

• 15 grudnia – Rada Pedagogiczna
• do 5 stycznia przewidywane oceny niedostateczne
• 26 stycznia – Rada Pedagogiczna
• do 12 czerwca wystawienie ocen końcoworocznych
• 15 czerwca – Rada Pedagogiczna