KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021:

• 1 września (wtorek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
• 14 października (środa) – pierwsze cztery lekcje zgodnie z planem, następnie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze ślubowaniem klas pierwszych
• 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
• 10 listopada (wtorek) – cztery lekcje zgodnie z planem oraz uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
• 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć
• 21 grudnia (poniedziałek) – lekcje zgodnie z planem, po południu Jasełka dla Społeczności Rajskiej Szkoły
• 22 grudnia (wtorek) – wigilie klasowe
• 23 – 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
• 1 stycznia – Nowy Rok – dzień wolny od zajęć
• 4 – 5 stycznia – dni wolne od zajęć edukacyjnych, świetlica
• 6 stycznia (środa) – Trzech Króli –dzień wolny od zajęć edukacyjnych
• 15 – 28 lutego – ferie zimowe
• 1 – 6 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
• maj – Egzamin Ósmoklasisty, świetlica – termin ustali dyrektor CKE
• 30 kwietnia (piątek) – cztery lekcje zgodnie z planem, apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja
• 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć
• 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
• 4 czerwca (piątek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych, świetlica
• 7-11 czerwca (poniedziałek – piątek) – Zielona Szkoła Roztocze
• 12 czerwca (sobota) – Rajski Piknik
• 25 czerwca – zakończenie roku szkolnego

* Stowarzyszenie Rajska Szkoła jako organ prowadzący oraz Dyrekcja Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarium.

ZEBRANIA I RADY PEDAGOGICZNE:

Przed zebraniami zawsze Rada Pedagogiczna o 14:30

• 3 września – zebrania z Rodzicami :
0-3 SP – 16:00
4-8 SP – 18:00
• 12 listopada – zebrania; Rada Pedagogiczna
• do 18 grudnia przewidywane oceny niedostateczne
• 21 stycznia – zebrania z Rodzicami, zakończenie 1 semestru – oceny; Rada Pedagogiczna
• 8 kwietnia – zebranie – Klasa 8
• 13 maja – Dzień Otwarty ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przewidywanych ocen niedostatecznych
0-3 SP – 16:00 – 17:00
4-8 SP – 18:00 – 19:00
• do 4 czerwca wystawienie ocen końcoworocznych
• 17 czerwca – Rada Pedagogiczna