KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020:

• 2 września (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
• 14 września (sobota) – Święto Pieczonego Ziemniaka godz. 9:00 – 12:00
• 14 października (poniedziałek) – pierwsze cztery lekcje zgodnie z planem, następnie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze ślubowaniem klas pierwszych
• 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
• 8 listopada (piątek) – cztery lekcje zgodnie z planem oraz uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
• 19 grudnia (czwartek) – lekcje zgodnie z planem, po południu Jasełka dla Społeczności Rajskiej Szkoły
• 20 grudnia (piątek) – wigilie klasowe
• 23 – 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
• 2 – 3 stycznia – dni wolne od zajęć edukacyjnych, świetlica
• 6 stycznia (poniedziałek) – Trzech Króli
• 27 stycznia – 9 lutego – ferie zimowe
• 9 -14 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
• 21 – 23 kwietnia Egzamin Ósmoklasisty, świetlica
• 30 kwietnia – cztery lekcje zgodnie z planem, apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja
• 1 maja (piątek) – Święto Pracy
• 6 czerwca (sobota) – Rajski Piknik
• 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
• 12 czerwca (piątek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych, świetlica
• 26 czerwca – zakończenie roku szkolnego

* Stowarzyszenie Rajska Szkoła jako organ prowadzący oraz Dyrekcja Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarium.

ZEBRANIA I RADY PEDAGOGICZNE:

• 5 września – zebrania z Rodzicami :
0-3 SP – 16:00
4-8 SP – 17:30

Przed zebraniami zawsze Rada Pedagogiczna o 14:30
• 14 listopada – zebrania plus Rada Pedagogiczna
• do 20 grudnia przewidywane oceny niedostateczne
• 23 stycznia – zebrania z Rodzicami, zakończenie 1 semestru – oceny
Przed zebraniami Rada Pedagogiczna o 14:30
• 12 marca – zebrania Klasa 8
• 14 maja – Dzień Otwarty ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przewidywanych ocen niedostatecznych – godzina 16:30 -17:30.
• do 10 czerwca wystawienie ocen końcoworocznych
• 15 czerwca – Rada Pedagogiczna