KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:

• 3 września – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
• 15 września – Święto Pieczonego Ziemniaka od 9:00 do 12:00
• 12 października – pierwsze cztery lekcje zgodnie z planem, następnie akademia ze ślubowaniem klas pierwszych
• 1 listopada – Wszystkich Świętych
• 2 listopada – dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica
• 10 listopada – cztery lekcje zgodnie z planem oraz uroczystości Dnia Niepodległości
• 20 grudnia – lekcje zgodnie z planem, po południu Jasełka dla Społeczności Rajskiej Szkoły
• 21 grudnia – wigilie klasowe
• 14 – 27 stycznia – ferie zimowe
• 10-12 kwietnia – egzaminy gimnazjalne – świetlica
• 15-17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty – świetlica
• 18 -23 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
• 30 kwietnia – cztery lekcje zgodnie z planem, apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja
• 1 maj – Święto Pracy
• 2 maj – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – świetlica
• 3 maj – Święto Konstytucji 3 maja
• 8 czerwca – piknik
• 20 czerwca – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
• 21 czerwca – zakończenie roku szkolnego

* Stowarzyszenie Rajska Szkoła jako organ prowadzący oraz Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarium.

ZEBRANIA I RADY PEDAGOGICZNE:

• 6 września – zebrania z Rodzicami :
0-3 SP – 16:00
4-III GIM – 17:30
Przed zebraniami zawsze Rada Pedagogiczna o 14:30.
• 15 listopada – zebrania plus Rada Pedagogiczna.
• do 21 grudnia przewidywane oceny niedostateczne.
• 31 stycznia – zebrania z Rodzicami, zakończenie 1 semestru – oceny.
Przed zebraniami Rada Pedagogiczna o 14:30.
• 14 marca – zebrania Klasa 8 i III Gimnazjum.
• 16 maja – Dzień Otwarty ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przewidywanych ocen niedostatecznych – godzina 16:30 -17:30.
• 7 czerwca – Rada Pedagogiczna 14:30.