mgr Wioletta Langner

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Wioletta Langner

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: specjalność nauczycielska oraz studiów licencjackich na kierunku Nauki o rodzinie, specjalność: poradnictwo i mediacje; kwalifikacje do nauczania Wychowania do życia w rodzinie.

Zainteresowania: psychologia, edukacja zdrowotna, muzyka, taniec, podróże.