mgr Monika Camblong

Nauczyciel matematyki

mgr Monika Camblong

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany.

Wykształcenie: wyższe z p.p ( Akademia Pedagogiczna w Krakowie).

Zainteresowania: zbiory rozmyte, wycieczki rowerowe, kino francuskie.