mgr Marta Maliszczak – Szewczyk

mgr Marta Maliszczak – Szewczyk

Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej ,kierunek-historia, studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek –filologia angielska( realizowane w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Krakowie).

Zainteresowania: dobra książka i film.