mgr Marta Jankowska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Rajska Szkoła

mgr Marta Jankowska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej, pedagog, terapeuta pedagogiczny.

Stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany..

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej, magister pedagogiki społeczno-opiekuńczej. Dodatkowo ukończone studia licencjackie: animacja kultury, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarządzanie i organizacja w oświacie oraz kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna a także liczne szkolenia wzbogacające warsztat pracy z uczniem o SPE.

Z Panem Dyrektorem rozumie się bez słów. Tworzą zgrany i fantastyczny zespół.

Zainteresowania: Miłośniczka dobrego kina, podróży, szachów i literatury psychologicznej.