mgr Małgorzata Pietruszka

Nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny.

mgr Małgorzata Pietruszka

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zainteresowania: literatura, muzyka.