mgr Kinga Kasprzak

Nauczyciel języka polskiego.

mgr Kinga Kasprzak

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (filologia polska z oligofrenopedagogiką).

Zainteresowania: literatura, teatr, podróże.