mgr Inga Gromniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Inga Gromniak

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna z arteterapią oraz zarządzanie oświatą: manager i lider oświaty, techniki i plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Kursy: Przygotowanie pedagogiczne oraz Instruktor sportu, specjalność: tenis stołowy. Instruktor szachowy.

Zainteresowania: moda, sport, piłka nożna, psychologia oraz kryminologia.