mgr Anna Cybula

Pedagog szkolny klas 4 – 8.

mgr Anna Cybula

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister pedagogiki społeczno -opiekuńczej. Studia podyplomowe - Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)/Terapeuta rodzinny. Certyfikowany streetworker metodą „Mobile School”. Ukończone kursy: wczesna diagnoza dziecka 0-3 lata, Diagnoza dzieci z Zespołem Aspergera, Komunikacja Rodzic - Dziecko. Trener umiejętności społecznych. Obecnie również pedagog i wychowawca w świetlicy środowiskowej.

Zainteresowania: muzyka, kulinaria, florystyka, pedagogika i profilaktyka społeczna.