mgr Marta Maliszczak - Szewczyk

Nauczyciel j.angielskiego

mgr Marta Maliszczak - Szewczyk

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany.

Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej ,kierunek-historia, studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek –filologia angielska( realizowane w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Krakowie)

Zainteresowania: dobra książka i film.