mgr Marta Jankowska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Rajska Szkoła, Pedagog, nauczyciel j.francuskiego

mgr Marta Jankowska

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany.

Wykształcenie: studia magisterskie: pedagogika społeczno-opiekuńcza; studia licencjackie: animacja kultury; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna; Diplôme Approfondi de la langue française DALF C2;

Zainteresowania: literatura, wycieczki górskie, szachy.