mgr Małgorzata Pietruszka

Nauczyciel wspomagający edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Pietruszka

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, magister pedagogiki rewalidacyjnej specjalność oligofrenopedagogika

Zainteresowania: wycieczki rowerowe, muzyka, film, literatura pedagogiczna.