mgr inż. Katarzyna Płacheta

Pomoc wychowawcy.

mgr inż. Katarzyna Płacheta

Wykształcenie: absolwentka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, kierunek: Zootechnika. Posiada również tytuł technika weterynarii. W trakcie studiów podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne oraz pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym.

Ukończone kursy: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, asystent nauczyciela w przedszkolu, integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zainteresowania: zamiłowanie do zwierząt – najbliższa sercu felinologia. W wolnym czasie basen oraz krótkie wycieczki.