Karolina Ryś

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego

Karolina Ryś

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel stażysta.

Wykształcenie: studentka Alademii Ignatianum w Krakowie, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, absolwentka Szkoły Muzycznej I st. na skrzypcach, absolwentka Szkoły Muzycznej II st. o profilu wokalno-aktorskim

Zainteresowania:Śpiew, gra na skrzypcach i gitarze, wycieczki górskie.