mgr Karolina Pilawa

Nauczyciel j. polskiego

mgr Karolina Pilawa

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel stażysta.

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński – filologia polska, Akademia WSB – w trakcie studiów podyplomowych na kierunku logopedia.

Zainteresowania:teoria literatury, studia postkolonialne, kulturowa teoria baśni, nauczanie przyjazne mózgowi, piesze wycieczki górskie.