mgr Justyna Mazur

Nauczyciel j. angielskiego

mgr Justyna Mazur

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, specjalność: filologia angielska,nauczycielska. Uniwersytet Śląski, specjalność: filologia angielska, nauczycielska (licencjat i magister).

Zainteresowania:kulinaria, podróże.