mgr Eliza Niżnik

Wychowawca świetlicy

mgr Eliza Niżnik

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel stażysta.

Wykształcenie: absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym, o specjalnościach pedagogika społeczno – opiekuńcza z pedagogiką szkolną oraz poradnictwo edukacyjne i zawodowe. Ukończony kurs animatora czasu wolnego.

Hobby:gotowanie, wycieczki krajoznawcze, taniec, prace ogrodowe.

Motto życiowe:„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać ‘’ – Walt Disney