mgr Danuta Florek

Nauczyciel religii i muzyki

mgr Danuta Florek

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie: mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz licencjat pedagogiki religijnej i katechetyki w Wyższej Szkole Pedagogiczno- Filozoficznej " Ignatianum" w Krakowie.

Zainteresowania: to przede wszystkim muzyka (gospel), gra na gitarze i flecie poprzecznym, wolontariat w Mopsie:)