mgr Damian Hełdak

Nauczyciel geografii

mgr Damian Hełda

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel stażysta.

Wykształcenie: absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego, magister geografii z uprawnieniami do nauczania wiedzy o społeczeństwie oraz przyrody. Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich z zakresu geografii fizycznej.

Zainteresowania: geologia, geomorfologia, tenis ziemny.