mgr Anna Czudrecka - Wrona

Nauczyciel j.polskiego

mgr Anna Czudecka-Wrona

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński - filologia polska, Uniwersytet Pedagogiczny im, KEN - edytorstwo.

Zainteresowania: teatr, korekta, redakcja tekstów, gotowanie