mgr Anastazja Olszewska – Nosal

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki

mgr Anastazja Olszewska

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: Absolwentka Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu, technik plastyk - specjalizacja Formy Użytkowe, specjalność Dekorowanie Wnętrz, magister historii sztuki - UPJPII w Krakowie, kwalifikacje zawodowe do nauczania historii - Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne UPJPII w Krakowie.

Zainteresowania: Historia sztuki XIX i XX wieku, historia średniowiecznego Krakowa oraz Żydów krakowskich, architektura – styl zakopiański, zabudowania uzdrowiskowe, fotografia, archeologia.