mgr Marta Maliszczak – Szewczyk

Nauczyciel języka angielskiego.

mgr Marta Maliszczak – Szewczyk

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej, kierunek - historia, studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek - filologia angielska (realizowane w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Krakowie).

Zainteresowania: dobra książka i film.