mgr Marta Jurowska

Nauczyciel języka polskiego.

mgr Marta Jurowska

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zainteresowania: Polska literatura współczesna, twórczość, literatura okresu Olgi Tokarczuk, literatura starożytna, teatr antyczny, kajakarstwo.