mgr Marta Jankowska (obecnie na L4)

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Rajska Szkoła, pedagog, terapeuta pedagogiczny (obecnie na L4).

mgr Marta Jankowska

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.

Wykształcenie: absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej, magister pedagogiki społeczno-opiekuńczej. Dodatkowo ukończone studia licencjackie: animacja kultury, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarządzanie i organizacja w oświacie oraz kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna, a także liczne szkolenia wzbogacające warsztat pracy z uczniem o SPE.

Z Panem Dyrektorem rozumie się bez słów. Tworzą zgrany i fantastyczny zespół.

Zainteresowania: miłośniczka dobrego kina, podróży, szachów i literatury psychologicznej.