Marek Goliński

Wice prezes Stowarzyszenia Rajska Szkoła.

Marek Golinski

Założyciel Rajskiej Szkoły, Wice Prezes Stowarzyszenia Rajska Szkoła, z ramienia organu prowadzącego koordynator pracy Publicznego Rajskiego Przedszkola.