mgr Małgorzata Pietruszka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel rewalidacji.

mgr Małgorzata Pietruszka

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.

Wykształcenie: absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie magister pedagogiki specjalnej ze specjalizacją oligofrenopedagogika oraz licencjat pedagogiki resocjalizacyjnej.

Certyfikowany trener TUS dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zainteresowania: moda, psychologia.