mgr Karolina Pilawa

Nauczyciel języka polskiego.

mgr Karolina Pilawa

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński, filologia polska.

Zainteresowania: teoria literatury, studia postkolonialne, kulturowa teoria baśni, nauczanie przyjazne mózgowi, piesze wycieczki górskie.