mgr Danuta Florek

Nauczyciel religii i muzyki.

mgr Danuta Florek

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie: mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej, licencjat pedagogiki religijnej i katechetyki w Wyższej Szkole Pedagogiczno - Filozoficznej Ignatianum w Krakowie, studia podyplomowe Muzyka i plastyka w szkole podstawowej.

Zainteresowania: muzyka (gospel), gra na gitarze i flecie poprzecznym, czytanie książek psychologicznych.