mgr Agnieszka Walczak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Agnieszka Walczak

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie: absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, ukończone specjalizacje: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

Zainteresowania: praca z dziećmi, pedagogika specjalna, psychologia, wolontariat, muzyka, śpiew, literatura z zakresu pedagogiki i psychologii.